Τι είναι

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας. Κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμοι, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί προσαρμόζονται καθημερινά στην μεγαλύτερη ζήτηση για πληροφορία, την οποία παρέχουν ελεύθερα, τη χρησιμοποιούν και την επεξεργάζονται.
Το δικαίωμα κάθε πολιτή να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, η οποία εναρμονίστηκε πρόσφατα με την ευρωπαϊκή. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία συνδυάζεται με τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης και της καλής νομοθέτησης, ώστε οι πολίτες να καταλαβαίνουν όσα γίνονται και τους αφορούν και οι δημόσιες υπηρεσίες να περάσουν επιτέλους στον 21ο αιώνα και να προσαρμοστούν στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες.
Στόχος του δήμου είναι να συνδυάσει τα ανοιχτά δεδομένα με καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσει καινοτόμες εφαρμογές για την καθημερινότητα των πολιτών υλοποιώντας την σχετική νομοθεσία.

Θέματα