Μόνιμος πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού