Πρωτεύουσες καρτέλες

Μόνιμος πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού

Άδεια

License Not Specified

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Μόνιμος πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού, με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς, και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές

Μόνιμος πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού, με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς, και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-08-10
Release Date
2017-08-10
Αναγνωριστικό
50578548-996b-42c3-a005-17b73a1013c1
License
License Not Specified
Public Access Level
Public